Pengurus Inti Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi 2023

Pengurus Inti Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi 2023

Ariel

Ketua HMJ Biologi 2023

Jabal Akbar Nur

Wakil Ketua 1

Ananda Nurnafisah

Wakil Ketua 2

Nurhaida

Sekretaris

Sitti Nurwahidah Yanti Putri

Wakil Sekretaris 1

Wahdaniyah

Wakil Sekretaris 2

Irmayani

Bendahara

Astriya

Wakil Bendahara