Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes
Ketua Jurusan
Hasyimuddin, S.Si., M.Si.
Sekretaris Jurusan