Agenda

00 Desember 2000

Pelatihan penulisan jurnal

  • 00:00 WITA
  • UIN Alauddin Makassar
  • pustipad

00 2013

Kuliah Umum Zero waste Management

  • 00:00 WITA
  • UIN Alauddin Makassar
  • pustipad

06 Maret 2015

Rapat Edukasi Jurusan Biologi SemesterGenap 2014/2015

  • 00:00 WITA
  • Jurusan Biologi
  • pustipad